2016, fintech için heyecan verici bir yıl oldu ve 2017 de aynı şekilde devam ediyor. Yeni düzenlemeler, banka dışı oyuncuların hızlı bir şekilde büyümesi, işbirliğinin artırılması ve hızla artan rekabet oyunu daha da heyecanlı bir hâle getiriyor.

Geçtiğimiz günlerde The Paypers, B2B fintech sektörünü konu alan bir rapor yayınladı. Dijital dönüşüm bankacılık sektörünü nasıl şekillendiriyor, PSD2 (The Second Payment Services Directive) ve API (Application Programming Interface) sektörü nasıl etkiliyor, risk ve fraud etkenleri, değişen ödeme yöntemleri ve günlük hayatımıza etkileri raporun başlıca konuları.

Müşteri Odaklı Ödeme Yenilikleri için İşbirliği Yapmak

Ödeme sistemleri alanındaki dijital değişiklikler, özellikle birkaç faktör etkisinde yayılıyor. İş dünyasında bin yılın büyüyen etkisi ve fintech ekosisteminin büyük bir akın başlatıyor oluşu. Dahası, fintech devrimine tepki olarak, yeni yürürlüğe giren yönetmelikler, sektörü daha da geniş bir kitleye açarken aynı zamanda daha şeffaf ve verimli bir hâle getiriyor. Teknoloji, ödeme işlemleri dünyasında kayda değer bir değişim yaratarak, platformu günümüzdeki müşterinin ihtiyaçlarıyla daha uyumlu hale getiriyor.

İşbirliği ruhuyla, birçok banka fintech şirketlerinin kapsamlı teknik bilgi birikimini kullanıyor. Tabii ki bankalar ve fintechler ortaklıklarından karşılıklı fayda sağlamaktadır. Bankaların rakipsiz ödeme tecrübesi, mevzuat peyzajı ve kurulmuş, geniş bir müşteri tabanı bilgisi vardır. Bunların hepsi, çözümlerini pazara sunmaya çalışan fintechler için anahtar niteliktedir. Şüphesiz, bu şekilde yetenek setlerini birleştirmek, yeni kavramların gelişimini hızlandırmaya yardımcı olabilir.

Dijital Bankacılık Sektörü Nasıl Şekillendiriyor?

2007 yılında yayınlanan EU Payment Services Directive’in revize edilmiş hâli olan PSD2 kesinlikle dikkate alınması gereken değişiklikler içermekte. Uzmanlara göre PSD2, Avrupa’daki dijital ödeme pazarı ele alındığında, ilk rapora göre daha açık, anlaşılabilir ve müşteri odaklı. Coğrafi alan ve para birimi kapsamının genişletilmesi, ödeme şeffaflığı, hakları ve yükümlülükleri gibi özellikleri ile PSD2 önemli ölçüde PSD1’den ayrılmakta.

PSD1’i Hatırlayalım:

PSD1 ile Avrupa Birliğinin ulaşmaya çalıştığı temel amaç birlik ülkeleri arasında verimli, hızlı, güvenli ve rekabetçi bir ödeme piyasası geliştirmek idi. Bunu yapabilmek için kanunun getirdiği önemli yenilikler şunlar oldu:

  1. Ödeme uygulamaları için aynı kuralların geçerli olduğu bir alan yaratıldı, bu alan Avrupa Birliği, Izlanda, Norveç ve Lihtenştayn’dan oluştu.
  2. Bankalara ek olarak yeni bir ödeme hizmetleri sağlayıcısı kategorisi yaratıldı, Payment Services Providers veya Türkçesi ile Ödeme Hizmetleri Sağlayıcısı ile amaçlanan bankalara rekabet getirmek ve ödeme piyasasını yeni oyunculara açmak idi.

Böylece Single Euro Payment Area (SEPA) yani Birleşik Avrupa Ödeme Alanı projesinin en önemli adımları atılmış oldu. Ayrıca finansal teknoloji alanında faaliyet gösteren ve ödeme hizmetlerine odaklanan birçok start up için de bu yeni durum hızlandırıcı işlevi gördü.

PSD2 ile Neler Değişiyor?

PSD2, işbirliğinin artırılması ve kullanımı kolay servis sunmanın bir yolu olarak bankaların API’lere bakmaya başlamasının gerektiğini vurguluyor. PSD2 ile birlikte bankalar, API‘ler (Application Programming Interface) yoluyla, hesap sahiplerinin işlemlerini hesap sahibinin onayına istinaden üçüncü partilerle paylaşmak zorunda kalacaklar, böylece kişilerin farklı bankalardaki ve finansal kuruluşlardaki hesapları tek bir çatı altında konsolide edilebilir hale gelecektir. Bu durum da tüketicilerin kişisel finansal yönetimlerini çok daha kolay yapabilmelerinin ve bu yönde hizmet verecek birçok yeni girişimin yolunu açacaktır.

  • PSD2, yeni hizmetleri ve oyuncuları kapsayarak ve mevcut hizmetlerinin kapsamını genişletecek şekilde kapsamını büyütür; muafiyetleri azaltılır.
  • XS2A, diğer partilerin bankacılık platformlarındaki verileri kullanmasına izin verir.
  • ECB, PSD2’nin ek gereksinimlerle zenginleştirilmiş güçlü bir kimlik doğrulama için özel bir tanım geliştirmiştir.
  • Ödeme kuruluşları tüketicilere haklarını ve maliyetleri daha açık bir şekilde bildirmekle yükümlüdür.
  • Şikayetlerin yönetimi ile ilgili ek yeni gereklilikler, örneğin, 15 iş günü içinde yanıt verme zorunluluğu.
  • Tüm PSP’lerin kaydedilmesinde ve müşteri kimlik doğrulaması teknik standartların hazırlanmasında önemli rol üstlenmektedir.

PSD2 Bankacılık Sektöründe Oyunu Değiştiriyor

Avrupa bankaları tarihlerinde kritik bir noktada. PSD2, Avrupa bankalarını önemli bir stratejik karar vermeye zorlayan belirleyici bir anı yakalamaya itiyor. Yeni yönetmelik, bankaları diğer sağlayıcıların müşteri odaklı çözümlerini destekleyen bir bankacılık hizmeti olması veya müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak günlük hayatlarındaki banka olması konusunda zorluyor.

2018’de yürürlüğe girecek olan PSD2’nin temelinde bankaların, bir müşterinin çevrimiçi hesabına / ödeme hizmetlerine üçüncü taraf sağlayıcılarına (TPP) erişim hakkı tanıyan API’ler sağlamasının yanı sıra internet ödemelerinin ve hesap erişiminin güvenliğini de artırması şartı mevcut. Tüketiciler için ise bu, bankalarının bilgilerini kullanmalarına, ödemeleri başlatmalarına veya pazarlama amacıyla veri kullanmalarına izin vermeleri anlamına gelir. Şirketlerde PSD2, kurumsal ödemeler değer zinciri boyunca rekabetin artması, yenilik ve şeffaflığın artmasına neden olacaktır.

PSD2 ve diğer open banking girişimleri geleneksel dikey olarak bütünleşik bankacılık modelini bozacaktır. Bu nedenle, bankalar için asıl konu, bu değişimlerdeki tehdidi ve fırsatları tanımaktır. Sonuç olarak, bankacılık sektörü, önümüzdeki aylar ve yıllar içinde, bu reformun özünde Open Banking ile dramatik bir şekilde değişecektir.

Avantajları Neler?

Fintech’ler, PSD2 ile yürürlüğe giren değişiklikler ve ödeme hizmetleri piyasasına girmek için büyük fırsatlar konusunda hazır olmalı. PSD2, oyun alanını düzeltmeye ve yenilik için daha fazla fırsat sunmaya yardımcı olacaktır.

Startup’lar, yıkıcı yeni iş modellerini benimsemek ve çok hızlı bir şekilde hareket edebilmek avantajına sahiptir. İleriye dönük düşünen girişimciler kâr elde etmek için bu şansı kaçırmayacaklardır.

Tüketiciler ise, maliyelerini yönetmek ve çevrimiçi satın alma işlemlerini daha pratik hâle getiren bir sürü yeni ürün ve hizmete hazır olmalılar.

Kaynaklar:
http://www.thepaypers.com/reports/new-b2b-fintech-payments-supply-chain-finance-e-invoicing-guide-2017/r768271
http://www.arrkgroup.com/thought-leadership/psd2-impacts-on-the-banking-and-fintech-industry/
https://tr.linkedin.com/pulse/psd1-ve-psd2-nedir-fintechte-%C3%B6deme-hizmetlerinden-sonraki-u%C4%9Fur-%C3%A7%C4%B1rak
Benzer Yazilar

Günümüzde bankalar, kredi birlikleri, peşin ödeme kredileri ve diğer finansal firmalar daha çok...

Yakın zamana kadar, blockchain uygulamaları oluşturmak kodlama, kriptografi, matematik gibi önemli...

Fintech dünyasının vazgeçilmezi her devrin çözümü olma özelliğine sahip bir ürün ön ödemeli kart....

Leave a Reply